Priser

Priser vil variere etter oppdragets omfang og kompleksitet. Ved oppdragets oppstart vil prisen pr. time avtales.

 

I noen saker vil man kunne avtale fastpris, dette må vurderes særskilt.

 

Timepris til bedrifter og private aktører i saker som ikke er dekket av ordningen om fri rettshjelp, er fra kr 1500,- (1875,- inkl mva) til kr 1800,- (2250,- inkl mva).

 

 

I noen saker vil klientens forsikringsavtale gi rettshjelpsdekning. Her gjelder korte frister for å fremme krav om dekning. Egne vilkår for egenandel og dekningsgrad følger av klientens forsikringsvilkår.

 

Visse sakstyper gir klientene rett til fri rettshjelp. Her vil det i noen sakstyper være en formue- og inntektsgrense. Formuesgrensen er kr. 100.000,-, hvorpå inntektsgrensen er kr. 246.000,- for enslige, og kr. 369.000,- for samboere/ektefeller.

Klikk her for å lese personvernerklæringen

Advokatfirmaet Dullum


Telefon: 99254579
Epost: post@advokatdullum.no​
Adresse:
Svartøya 19, 7290 Støren

Kontakt oss
Medlemsskap