Saksområder

Advokatfirmaet Dullum bistår både privatpersoner og bedrifter.

FAST EIENDOM

 

Jeg bistår i ulike områder innenfor fast eiendom. Dette kan være spørsmål knyttet til eiendomsrett, jordskifte, odelsrett, sameie, reklamasjons- og mangelsvurdering etter kjøp, erstatning, ekspropriasjon m.m.

FAMILIERETT OG ARV

 

Barnefordeling; fast bosted, samvær og foreldreansvar.

Utarbeidelse av samtykkeerklæringer, fremtidsfullmakter, ektepakter og samboeravtaler.

Oppgjør etter endt samliv.

Opprettelse av testament, uskifte og arveoppgjør.

BARNEVERN

 

Jeg bistår private parter i barnevernssaker på alle stadier. Akuttsaker, spørsmål om hjelpetiltak, omsorgsovertakelse, tilbakeføring, samvær og adopsjon.

KJØPSRETT

 

Reklamasjon, mangelsvurdering, prisavslag, heving og erstatning.

ANDRE RETTSOMRÅDER

 

Jeg bistår også i andre fagområder som blant annet;

Klagesaker til NAV, kommune, fylkesmannen m.v.

Kontraktsforhandlinger.

Samerett.

Pengekrav.

Dersom du har spørsmål til hvorvidt jeg kan bistå deg i din sak, ta kontakt.

Advokatfirmaet Dullum


Telefon: 99254579
Epost: post@advokatdullum.no​
Adresse:
Svartøya 19, 7290 Støren

Kontakt oss
Medlemsskap